Prolink International, dünya çapında (Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Afrika, Asya Pasifik, Latin Amerika bölgeleri)  yetenekli ve kendini kanıtlanmış deneyimli danışmanlar aracılığıyla aşağıda belirtildiği gibi proaktif ve yenilikçi danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ana Hizmetler ;

·         Proje Planlama ve Yönetimi

·         Yönetim Danışmanlığı

·         İş Geliştirme

·         Stratejik yönetim / Stratejik Planlama

·         Kurumsal Kapasite Geliştirme

·         Hibe Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme

·         Bölgesel Kalkınma

.         Enerji Verimliliği & Yenilenebilir Erneji

·         Uluslararasılaştırma, Dış Ticaret

·         Eğitim

·         Kırsal Kalkınma

·         İnsan Kaynakları Yönetimi

·         İş Gücü Piyasası Çalışmaları

·         Sektör ve Politika/Mevzuat Çalışmaları

·         Özel Sektör Geliştirme

·         Programcılık

·         Bilinçlendirme Çalışmaları ve İletişim

·         Konferans, Seminer, Çalışma Ziyaretleri ve Eğitimlerin Organizasyonu / tertiplenmesi

·         IT Çözümler

·         Araştırma Çalışmaları

·         Girişimcilik ve KOBİ Geliştirme

·         Sivil Toplum Kırsal Kalkınma ( 5266 reading )Tags :