Prolink International, dünya çapında (Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Afrika, Asya Pasifik, Latin Amerika bölgeleri)  yetenekli ve kendini kanıtlanmış deneyimli danışmanlar aracılığıyla aşağıda belirtilen sektörlerde proaktif ve yenilikçi danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Sektörler ; 

1-  Bölgesel Rekabetçilik ve KOBİ Danışmanlığı

·         KOBI Geliştirme

·         Yerel ve Bölgesel Kalkınma
 

2-  Yönetişim

·         Yerel Kalkınma Stratejileri

·         Desentralizasyon,

·         Sivil Toplum Geliştirme, Kurumsal Destek Planlama, Yönetme ve Uygulama Programları

 

3-  Sosyal İnsan Kaynakları Geliştirme

·         Sosyal Politika Geliştirme, Sosyal Dışlanma

·         İstihdamın Geliştirilmesi, Kadın ve Gençlik İstihdam, İşgücü Piyasası Analizi

·         Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Haklar, Adalet, Kültürel Miras

·         Yaşam Boyu Eğitim, Mesleki Eğitim ve Öğretim

·         Sivil Toplum Örgütleri Destek

·         İnsan Hakları ve Demokrasi

·         İyi Yönetişim & Demokratik Yönetişim

·         Sosyal Sektörü Politikaları, Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar

·         STK'lar, Gıda Yardımı ve Gıda Güvenliği

·         Su, hijyen, Rehabilitasyon ve uyuşmazlık sonrası gelişim

 

4-  Altyapı Geliştirme

·         İnşaat Kontrollüğü

·         Atık su Arıtma Tesisi

 

5-   Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)

·         Bilgi Yönetim Sistemleri, Bilgi İletişim Teknolojileri Geliştirme, Veritabanı Yönetimi, SharePoint Geliştirme ve Web Sitesi Geliştirme

·         İletişim Stratejisi Planlama ve Teslimat, Konferanslar ve Seminerler, Eğitim, Çalışma Ziyaretleri

 

6-  Tarım ve Kırsal Kalkınma

·         Tarım

·         Ziraat

·         Gıda Güvenliği

·         Tarla/Arazi Yönetimi

7-  Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret

·         Uluslararasılaştırma

·         Sanayileştirme

·         Gelişmiş Nakliye/Ulaşım

·         Çok uluslu şirketler

·          Dış Kaynak Kullanımı( 4629 reading )Tags :